انیــمیــــــشن
کاوش در یادهای رفته
انیمیشن | ۱۳۹۳

دقیق که بنگری، نقوش ظاهزا تریینی در تصاویر بزرگ گرافیکی، به طرزی غیر منتظره به انعکاس روشن «حال و اینجا» میگرایند.
ادامــه ...
بیــل بر شــانه هـامـان
مورفینگ | ۱۳۹۴

در اکسیون "چـهــــره های محلـــــــه" در فضای عمومی٬ اهالی این محل که ازملل و فرهنگ های مختلف هسنتد به تصویر کشیده شده و با شکل گیری پرداخ
ادامــه ...
شمس پرنده
ویدیو برای صحنه | ۱۳۸۸

این نمایشنامه ها بر اساس آثا ر فردوسی و مولانا جلال الدبن رومی "دیوان شمس تبریزی" و به کارگـردانی پــری صـــابــری تدوین گردیده اند.
ادامــه ...
تحلیـــل ۳
مورفینگ | ۱۳۹۴


ادامــه ...