هنرهای کامپیوتری
تحـلیـــــــــــل ۱
هنر های کامپیوتری | ۱۳۶۷

هیيت ژوری از میان آثار ارسال شده به اتفاق آرا «تحـلیــل» اثر شاهین چرمی را بعنوان بهترین اثر انتخاب میکند. «تحـلیــل» با توجه به هم آهنگ
ادامــه ...
تحـلیـــــــــــل ۲
هنر های کامپیوتری | ۱۳۶۷

» تحـــلیل« نشانگر مراحل تحول یک تصویر رئالیستی به نقوش آبستره میباشد و در موازات زمانی٬ نقش بند تحولات هنری از رنسانس تا مدرنیسم
ادامــه ...
بافت از بیت و دوئت برای فلوت و کامپیوتر
هنر های کامپیوتری | ۱۳۶۵

قسمت اول | آمیگا و فلوت | آمیگا 1000
فلوت: سگرون لنز

ادامــه ...
دادا ویژن ۱
هنر های کامپیوتری | ۱۳۶۷

تحربه بر اساس شعر صوتی دادا «سوناتهای پایه ای» و از طریق القای رنگ به شعر تدوین یافته است.
ادامــه ...
پرتره متحرک
هنر های کامپیوتری | ۱۳۶۵

کومودور ۱۲۸, بیسیک

ادامــه ...