هنــرهـــای رسـانـه ای
نیست زادگاه ققنوس٬ این خاکستر
ویـد یــو مپینـــگ | ۱۳۶۷

دیالوگ ما بین نقاشی سنتی "انقلاب و جنگ" و هنر رسانه ای (هنر معاصر) "نیست زادگاه ققنوس٬ این خاکستر"
ادامــه ...
ویدیو برای صحنه
انیمیشن | ۱۳۸۸ - ۱۳۹۱

این نمایشنامه ها بر اساس آثا ر فردوسی و مولانا جلال الدبن رومی "دیوان شمس تبریزی" و به کارگـردانی پــری صـــابــری تدوین گردیده اند.


ادامــه ...
نظـــــــــم
در شکـــم نهنگــــــــــــــ
ایکـاروســــ در بـابـلــــــ

ویـد یــو مپینـــگ | ۱۳۷۲

جورج بوش: این یک جنگ صلیبی است...
رونالد رگان: ما نظم جدید دنیا را نعیین میکنیم...

ادامــه ...