نقــاشــــــی
انقلاب و جنگ
نقاشی دیواری | ۱۳۶۶-۱۳۶۸

نقاشی دیواری »انقلا ب و جنگ« با وسعت حدود ششصد متر مربع، بر دیوارهای بیرونی پناهگاهی که در جنگ جهانی دوم ساخته شده و تا به امروز برجاست. اتف... ادامــه
انقلاب و جنگ
نقاشی دیواری | ۱۳۶۶-۱۳۶۸

به مناسبت هفتادمین سالگرد پایان جنگ جهانی اول و چهل و پنجمین سالگرد پایان جنگ جهانی دوم.... ادامــه
شب قتل عام
اکریلیک بر روی بوم | ۱۳۶۷

به مناسبت پنجاهمین سالگرد « شب قتل عام» (Reichspogromnacht) ۱۹۳۸ میلادی در آلمان .... ادامــه
مـا سکــــــــ و مـرگـــــــــ
اکریلیک بر روی بوم | ۱۳۶۷

... ادامــه
نقــــا شـــــــــی
رنگ و روغن روی بوم | ۱۳۶۱ - ۱۳۹۱

... ادامــه